REGULAMIN

 

REGULAMIN


REGULAMIN


1) Po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej, przychodzimy do wypożyczalni motorówkiolsztyn.pl piętnaście minut wcześniej, w celu wypisania umowy i przejścia krótkiego szkolenia z zakresu obsługi łodzi i bezpieczeństwa, umożliwiającego rejs bez patentu. 
 
2) Uczestnik rejsu zwany dalej najemcą, ponosi prawną odpowiedzialność za powierzoną mu łódź motorową oraz członków załogi. 
 
3) Najemca oświadcza, że nie będzię korzystał z usług Wynającego będąc pod wpływem alkocholu lub innych substancji odurzających
 
4) Najemca oświadcza, że w razie wypadku, uszczerbku na zdrowiu lub innych sytuacji ponosi pełną odpowiedzialność za siebie, członków załogi, łódź i nie będzie rościł żadnych praw do odszkodowań od motorówkiolsztyn.pl
 
5) W przypadku nie stawienia się o czasie i braku kontaktu telefonicznego, motorówkiolsztyn.pl mogą wypożyczyć łódź innemu klientowi który jest na miejscu w naszej wypożyczalni i chce wypożyczyć łódź motorową. 
 
6) Na pokład możemy wejść tylko w miękkim obuwiu. 
 
7) Rejs trwa przez czas opłacony z góry u obsługi motorówkiolsztyn.pl
 
8) W przypadku przekroczenia czasu rejsu który nie był wcześniej ustalony z wynajmującym, najemca jest zobowiązany zapłacić wynajmującemu 50 zł za przekroczenie czasu do 15 minut. Przekroczenie czasu powyżej 15 minut bez uprzedniego ustalenia z wynajmującym jest płatne w wysokości jednej pełnej godziny. Jeśli wynajmujący (motorówkiolsztyn.pl) ma zarezerwowaną kolejną godzinę dla innego klienta,  najemca nie ma możliwości kontynuowania rejsu. Jest to czas zarezerwowany dla klientów którzy zarezerwowali łódź motorową na kolejną godzinę po najemcy. Jeśli sytuacja na to pozwala, a wynajmujący nie ma zarezerwowanej kolejnej godziny dla następnego klienta, możliwa jest kontynuacja rejsu do pełnej godziny, tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie wynajmującego.
 
9) Wynajmujący nie odpowiada za spóźnienia wcześniejszych klientów, awarie lub inne sytuacje losowe które potencjalnie mogą wpłynąć na czas startu zarezerwowanego rejsu. 
 
10) Podczas rejsu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania zapalniczek, zapałek, lub innych produktów z których może się rozprzestrzenić ogień. 
 
11) Najemca obowiązuje się dbać wszystkich uczestników rejsu aby mogli w bezpieczny sposób odbyć rejs. 
 
12) Najemca obowiązuje się stosować do wszystkich zaleceń pracowników obsługi, w szczególności do zasad bezpiecznego korzystania z obsługi łodzi bez patentu, i dbania o bezpieczeństwo członków załogi. POCZUJ PROMIENIE SŁOŃCA, WIATR WE WŁOSACH.
CIESZ SIĘ PIĘKNYM WIDOKIEM DOOKOŁA

ZAPRASZAMY